SosEnt-konferansen i år er for deg som jobber med å utvikle tjenester og finne løsninger på sosiale utfordringer, og ser etter gode krefter som kan være med på laget. Vi inviterer sosiale entreprenører, kommuner, offentlige etater og sosiale investorer til å bli kjent på en felles arena. Tettere relasjoner gjør at vi sammen skaper bedre løsninger på våre felles velferdsutfordringer. Konferansen tar for seg områdene barn og unge, flyktninger, eldre og arbeid.

Vi vil presentere sosiale entreprenører med løsninger som fungerer, slik at du kan vurdere om noen av dem kan være med å skape den effekten som trengs. Ved å tegne landskapet av lover, regler, definisjoner og veivalg, håper vi å gjøre det lettere å utvikle og ta i bruk nye løsninger.

Program

0900

Velkommen ved Johan H. Andresen, eier og styreleder i Ferd

0930 – 1030

Hvordan ta i bruk nye løsninger på samfunnsutfordringer?

  • Kokebok for #sosent i kommunene
  • Tankesmia Agendas anbefalinger
  • Effektinvestering

1030 – 1100

Pause og mingling

1100 – 1200

20 nye løsninger på samfunnsutfordringer presenteres. Velg mellom fire paralleller.

  • Flyktninger
  • Eldre
  • Arbeid
  • Barn og unge

1200 – 1300

Lunsj

1300 – 1400

Parallellene gjentas.

1400 – 1430

Pause og mingling

1430 – 1515

Dypdykk med Marte Spurkeland

Panel med investor og innkjøper

1515 – 1535

Kåring av Årets sosiale entreprenør 2016!

Her kan du lese om tidligere vinnere

Ferd vil motivere flere til å bli sosiale entreprenører og ønsker med denne hedersprisen å løfte frem og støtte de som allerede er i gang. De nominerte til prisen mottar 50.000 kroner hver, og vinneren av Årets Sosiale Entreprenør 2016 får en halv million kroner.

Påmeldingsfristen har gått ut, de nominerte offentliggjøres 10. oktober og vinneren kåres på SosEnt-konferansen 2016!