Kriterier

Årets Sosiale Entreprenør skaper varige verdier og setter tydelige spor.

Årets Sosiale Entreprenør 2016 er en hederspris som tildeles en sosial entreprenør som har utviklet et eksepsjonelt stort potensial for å løse sosiale utfordringer i Norge.

Det skal legges vekt på innovasjon, «dobbel bunnlinje» og vekstpotensial.

Innovasjon

Med innovasjon menes en ny og fungerende løsning på sosiale utfordringer i Norge. Med pristildelingen ønsker FSE å synliggjøre nye løsninger på kjente problemer og samfunnsutfordringer, rettet mot målgrupper i Norge.

Dobbel bunnlinje

Med dobbel bunnlinje menes at innsatsen både har gitt gode og målbare sosiale resultater og at løsningen bygger på en forretningsmodell som er økonomisk bærekraftig, hvor den økonomiske bunnlinjen brukes til å bygge strukturer for å kunne hjelpe flest mulig fortest mulig.

Vekstpotensial

Med vekstpotensial menes at den sosiale entreprenøren har et konsept som er velegnet for skalering og derved potensiale til å nå ut til stadig flere.