Nominerte 2016

Årets Sosiale Entreprenør er en hederspris til en sosial entreprenør som har utviklet et eksepsjonelt stort potensial for å løse sosiale utfordringer i Norge. I utvelgelsen legger juryen vekt på innovasjon, «dobbel bunnlinje» og vekstpotensial. I år er det disse fem selskapene som scorer best på juryens tre kriterier:

MindFit AS

Mindfit AS er en av fem nominerte til prisen Årets Sosiale Entreprenør 2016. I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Gjennom Mindfit-appen har grunderen utviklet en løsning som er meget lett tilgjengelig for folk flest. (…) Den er utformet slik at brukerne vil ha konkrete ressurser tilgjengelig for å møte vanskelige situasjoner, reaksjoner og stress når det oppstår.»

Les mer

Medarbeiderne AS

Medarbeiderne AS er en av fem nominerte til prisen Årets Sosiale Entreprenør 2016. I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Medarbeiderne mottar ingen offentlige støtte for å ansette utenfor boksen, noe som ikke er så vanlig blant denne type virksomheter, noe juryen ser som en styrke ved konseptet.»

Les mer

International Sandwich Brothers

International Sandwich Brothers AS er en av fem nominerte til prisen Årets Sosiale Entreprenør 2016. I juryens begrunnelse heter det blant annet: «International Sandwich Brothers er et meget godt eksempel på integrering i praksis. Med et produkt som har vært utrolig attraktivt gjennom sommermånedene har selskapet vist at de med enkle grep skaper arbeid for flyktninger med kort fartstid i Norge.»

Les mer

DiamondCare Norge AS

DiamondCare Norge AS er en av fem nominerte til prisen Årets Sosiale Entreprenør 2016. I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Potensialet for ytterligere sosial verdiskaping er stort, med smitteeffekt til virksomhetens kontakt med forhandlere i hele landet. Ungdom får en naturlig inngang til arbeidslivet, på et område de selv er opptatt av og motivert for.»

Les mer

Generasjonsmøtet M

Generasjonsmøtet M AS er en av fem nominerte til prisen Årets Sosiale Entreprenør 2016. I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Selskapet tetter en generasjonskløft som i vår tid bare øker. De utløser verdi på begges hånd, den eldre som ønsker besøk og den yngre som får en meningsfull ekstrajobb.»

Les mer