Sissel Karlsen

Sissel Karlsen har lang fartstid i finansnæringen, hvorav 16 ar som leder for høykompetente mennesker og krevende kunder. Hun har vært Gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB i 11 år. Sissel har hatt en bratt læringskurve i faget «frivillig sektor», men har etter hvert fått god innsikt i barn og unges fritidsaktiviteter og norsk kulturliv. Har lest vel 30.000 søknader om prosjekter innenfor friluftsliv, idrett, nærmiljø og kulturaktiviteter. I 11 ar har hun hatt daglige møter med gavesøkere, og målet er å realiserer stiftelsens ønske om å skape et samfunn med skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker.