International Sandwich Brothers

Selskapsfakta

  • Oppstartsdato:

    16.06.2016

  • Org.nr.:

    917 307 687

  • Kontaktperson:

    Marianne Breie Madsen

International Sandwich Brothers AS er en av fem nominerte til prisen Årets Sosiale Entreprenør 2016. I juryens begrunnelse heter det blant annet: «International Sandwich Brothers er et meget godt eksempel på integrering i praksis. Med et produkt som har vært utrolig attraktivt gjennom sommermånedene har selskapet vist at de med enkle grep skaper arbeid for flyktninger med kort fartstid i Norge.»

– Jeg er enormt takknemlig for at juryen ser det potensialet som vi også ser, og at de har tro oss. Dette konseptet er viktig på så mange plan, både for det enkelte individ, hele samfunnet og fremtiden vår, sier daglig leder Marianne Breie Madsen.

Hva er problemet?
Innvandrere fra Midtøsten, Sentral-Asia og Afrika har lavere yrkesdeltakelse enn befolkningen for øvrig. Gruppen kan ha tilpasningsvansker i forhold til kultur og språk, og blir ofte møtt med fordommer, særlig i yrkeslivet.

Hva er deres mål?
Vårt primære mål er å skaffe arbeid til unge voksne mellom 18 og 30 år, som nylig har fått innvilget asyl. Arbeidsplassen skal motivere til arbeid og gi lønn til arbeidstakere som har en høyere risiko enn gjennomsnittet for å havne utenfor arbeidslivet – med risiko for å bli økonomisk avhengige av NAV, og lettere å komme i kontakt med ekstremisme og kriminalitet. Det sekundære målet er at arbeidsplassen skal fungere som et springbrett inn i andre spennende virksomheter, med den erfaringen og eksponeringen de ansatte får gjennom Sandwich Brothers. Vi håper å vise hvor ressurssterke flyktninger er som arbeidskraft, og få dem mer involvert i oppstartbedrifter eller etablerte foretak.

Hva gjør dere?
Selskapet gir tilbud om jobb til asylanter som har mindre gode språkkunnskaper, men som er motivert til å jobbe. Selskapet tilbereder sandwicher basert på Kulinaris-is og kjeks som de ansatte baker selv. Sandwichene selges enten via sykkelutsalg i områder med stor gjennomstrømming av isglade mennesker, eller via større bestillingsordre til bedrifter og arrangementer, som bryllup, premierefester og liknende.

Hva er nytt med denne løsningen?
Vår løsning representerer noe nytt ved at vi selger kvalitetsprodukter med bevisst bruk av flyktninger i verdikjeden, og viser at resultatet blir like bra som om vi alle hadde vokst opp i samme land. Vi mener og at den flerkulturelle bakgrunnen til teamet bidrar til å styrke opplevelsen kunden får i møte med oss.

Tekst: Irina Lee