Medarbeiderne AS

Selskapsfakta

  • Oppstartsdato:

    12.01.2012

  • Org.nr.:

    997 991 591

  • Kontaktperson:

    Chris Klemmetvold

Medarbeiderne AS er en av fem nominerte til prisen Årets Sosiale Entreprenør 2016. I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Medarbeiderne mottar ingen offentlige støtte for å ansette utenfor boksen, noe som ikke er så vanlig blant denne type virksomheter, noe juryen ser som en styrke ved konseptet.»

– Å bli nominert til denne prisen gir oss større synlighet. Når selgere med rusbakgrunn ringer på dører for å selge våre tjenester, er det flere som vet hvem vi er. Da blir terskelen lavere for nye kunder å tegne abonnement, sier gründer Chris Klemmetvold.

Hva er problemet?
Ifølge Folkehelseinsituttet (FHI) har Norge om lag 7000-10.000 sprøytenarkomane. Tallet holder seg stabilt. Hvert år tar flere hundre det vanskelige steget ut at rusen. Mange ønsker å etablere et normalt liv. Å være i jobb er en viktig del av dette. Disse menneskene møter ofte et system som ikke gir dem noen reell sjanse til å reetablere seg i samfunnet.

Hva er deres mål?
Målet med virksomheten er å skape ordinært lønnet arbeid for mennesker med rusbakgrunn. På sikt ønsker vi også å kurere fordommer og å vise andre arbeidsgivere at en tett og plettfri CV ikke nødvendigvis er som sikret at rett person får jobben. Å komme seg ut av rusavhengighet krever svært mye. De menneskene som klarer innehar ressurser som vi ønsker å løfte frem.

Hva gjør dere?
Hovedaktiviteten er en abonnementsordning der private husholdninger og bedrifter betaler for at Medarbeiderne henter småelektrisk avfall, pant, glass- og metallemballasje. Videre leier vi ut faste medarbeidere til å småjobber, som å betjene resepsjoner, plante trær, kjøre flyttelass og liknende.

Hva er nytt med denne løsningen?
Ved å gi tillit og ansvar til mennesker med rusbakgrunn får vi lojale og flinke medarbeidere, som har lyst til å bidra til at selskapet lykkes. Vi skilles oss også ut fordi vi tilbyr våre kunder en praktisk tjeneste, samtidig som de støtter en god sak.

Tekst: Irina Lee