MindFit AS

Selskapsfakta

  • Oppstartsdato:

    13.01.2016

  • Org.nr.:

    913 146 557

  • Kontaktperson:

    Hilde Amundsen

Mindfit AS er en av fem nominerte til prisen Årets Sosiale Entreprenør 2016. I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Gjennom Mindfit-appen har grunderen utviklet en løsning som er meget lett tilgjengelig for folk flest. (…) Den er utformet slik at brukerne vil ha konkrete ressurser tilgjengelig for å møte vanskelige situasjoner, reaksjoner og stress når det oppstår.»

– Det er en stor ære og anerkjennelse å bli nominert, og vi er utrolige glade, takknemlige og stolte. Denne nominasjonen hjelper oss et steg videre på veien til å nå våre mål, sier gründer Hilde Amundsen.

Hva er problemet?
Om lag halvparten av den norske befolkningen får en psykisk plage eller lidelse i løpet av livet. Depresjon er den mest utbredte psykiske plagen, og den viktigste årsaken til uførhet. Beregninger viser at depresjon koster Norge om lag 44 milliarder kroner hvert år i tapte arbeidsinntekter og sykefravær.

Hva er deres mål?
Målet er at Mindfit skal hjelpe mennesker som sliter psykisk med å få bedre livskvalitet. Mindfit hjelper brukerne å komme seg ut av de negative tankene man får når man har det utfordrende, til å flytte fokus over til større mestringsfølelse og positive tanker om seg selv.

Hva gjør dere?
Mindfit er en selvhjelpsapp, som kan benyttes til forebygging av psykiske plager eller lidelser, og i terapiforløp. Appen er designet slik at den simulerer noen av de spørsmål og teknikker en psykolog vil bruke i sitt første møte med de som søker hjelp.

Mindfit passer til alle typer mennesker som i gitte situasjoner, eller i visse perioder i livet føler seg stresset, trenger motivasjon eller er nedstemt og mangler energi. Den passer for folk med lettere psykiske plager, som depressive tilstander, angst, stress og lav selvfølelse.

Hva er nytt med denne løsningen
Mindfit er et innovativt produkt, som kombinerer terapi med bruk av smarttelefon. Dette representerer en ny og innovativ løsning, som vil treffe et stort marked. Til nå har over 42.000 betalende kunder lastet ned Mindfit, og appen får faglig anerkjennelse. Flere psykologer anbefaler Mindfit til sine pasienter.

Tekst: Irina Lee